De Lokale VVD zegt: GEEN 24.3 hectare zonneparken op landbouwgrond

Het college wil graag in één keer, zonder tussentijdse evaluatie, vergunningen afgeven voor het aanleggen van 24,3 hectare zonneparken op kostbare landbouwgrond. Dat zijn 36 voetbalvelden vol met zonnepanelen in onze gemeente. Zonder evaluatie door deskundigen, zonder evaluatie vanuit de gemeente. En belangrijker nog: zonder een goede evaluatie en dialoog met bewoners en andere belanghebbenden. De VVD zegt hier NEE tegen.

Tijdens de raadvergadering van 17 december 2020 heeft de raad de “Visie zonne- en windenergie gemeente Sint-Michielsgestel” vastgesteld. Hierin was een plafond van 20 hectare afgesproken. Tijdens diezelfde raadsvergadering is ook een motie aangenomen dat er na de eerste tranche geëvalueerd gaat worden. Daarna zou pas de volgende 10 hectare in de markt gezet worden. Met wat er donderdag 26 oktober 2023 besloten is, wordt geen gehoor gegeven aan eerdergenoemde raadsbesluit en de aangenomen motie. En dan worden er ook nog snel 20% extra hectares ingefietst.

 

De VVD vindt duurzaamheid zeker belangrijk. Zonneparken zijn deel van de oplossing. Maar daar hoort wel zorgvuldigheid en vooral transparantie bij. Afspraak is afspraak anders ben je onbetrouwbaar. Het is van belang dat eerst geëvalueerd wordt nadat je een eerste stap zet. Ook vindt de lokale VVD dat na de eerste tranche opnieuw gekeken moet worden naar de criteria. Na zo’n eerste tranche kun je tot andere inzichten komen die beter passen in de uitvoering en omgeving. Dit kan beter zijn voor de inwoners, voor de indieners én voor de duurzaamheid in onze gemeente.

Daarom heeft de VVD een amendement ingediend om bovenstaande mogelijk te maken. Dit amendement werd gesteund door CDA, Gestelse Coalitie en D’66. Helaas heeft het amendement niet de meerderheid gehaald.

 

Minister de Jonge maakte afgelopen donderdag ook bekend dat weilanden niet meer vol gelegd mogen worden met zonnepanelen. Prioritering wordt belangrijker. Eerst moet er gekeken worden naar daken en gevels. Vervolgens komt onbenut terrein aan bod in de gebouwd omgeving en in landelijk gebied. Denk daarbij aan bermen langs de snelweg en parkeerterreinen. Daarna zijn landbouw- en natuurgronden pas aan de beurt. De provincie geeft geen vergunning af, tenzij projecten in de pijplijn zitten en dat is bij ons in de gemeente niet het geval. De wethouder duurzaamheid negeert de brief van de minister. En hij vergeet dat niet hij maar de provincie over de vergunning gaat. Voor de VVD is hier het laatste woord nog niet over gezegd.