VVD kritisch over flexwoningen

Op 24 maart heeft de Lokale VVD tegen het voorstel over de instandhoudingstermijn van flexwoningen gestemd. Joost van der Steen, fractievoorzitter van de VVD, vindt dat er op het gebied van bouwen van woningen onvoldoende transparant gecommuniceerd wordt en de prioriteiten in bouwen verkeerd gelegd worden.

VVD kritisch over flexwoningen

Op 24 maart heeft de Lokale VVD tegen het voorstel over de instandhoudingstermijn van flexwoningen gestemd. Joost van der Steen, fractievoorzitter van de VVD, vindt dat er op het gebied van bouwen van woningen onvoldoende transparant gecommuniceerd wordt en de prioriteiten in bouwen verkeerd gelegd worden.

 

Transparantie in communicatie

Het college van burgemeester en wethouders van Sint-Michielsgestel heeft de realisatie van tijdelijke woningen aan de Venkant voorbereid. In een gemeente waar de inwoners volgens het college meer aan bod moeten komen is transparante communicatie van belang. Dat hebben burgemeester en wethouders nota bene in hun bestuursakkoord staan. In de beantwoording van de vragen van de VVD over flexwoningen aan de Venkant staat vooral “dat het niet opportuun is” om informatie te delen.

Transparantie geldt vooral bij controversiële voorstellen. En in het andere geval: bij onvoldoende transparantie worden voorstellen vanzelf controversieel. Bewoners van de Venkant vinden dat ze te laat en onvoldoende bij het proces betrokken zijn geweest. Daar is de VVD het mee eens. Zelfs de gemeenteraad kreeg mondjesmaat informatie. De schriftelijke vragen die de VVD daarover gesteld heeft, zijn zeer summier beantwoord. De VVD heeft daarom opnieuw vragen gesteld. De VVD wil nog steeds weten waarom de Venkant de voorkeur heeft en welke andere locaties zijn onderzocht. Die vraag werd tot nu toe niet beantwoord.


Bouwen, bouwen, bouwen

Tijdens de begrotingsbehandeling heeft het college gezegd dat bouwplannen voor De Huif uiterlijk in maart in de raad zouden worden behandeld. Volgens de laatste informatie zal het zelfs niet voor september lukken. Het bouwen van de zogenaamde flexwoningen aan de Venkant heeft prioriteit en dat gaat ten koste van het tempo waarin “echte woningen” worden gebouwd. Dat geldt voor de Huif en dat geldt ook voor het SCI-terrein. Die locaties liggen al 5 jaar braak.

Niets is zo permanent als iets tijdelijks. Als die woningen over vijftien jaar moeten verdwijnen, leveren we weer een deel van de woningvoorraad in. De VVD is niet zo zeer tegen het bouwen van flexwoningen. De prioriteit ligt verkeerd. De VVD is voor kwalitatief hoogwaardige, duurzame en permanente woningen. Die moeten voorzien in de behoefte van onze inwoners, jong en oud. De VVD zal in de gemeenteraad blijven controleren en aansturen op meer permanente oplossingen, zoals het daadwerkelijk gaan bouwen op plaatsen waar de grond al een tijd braak ligt.