VVD: reclamebelasting en centrummanagement

Op 23 juni jongstleden is het raadsvoorstel voor de invoering van reclamebelasting door het college van burgemeester en wethouders teruggetrokken. Daar is de VVD blij mee. Ytje van de Hulsbeek en Joost van der Steen zijn van mening dat een dergelijk voorstel beter voorbereid moet worden en dat de lasten voor de ondernemers zo laag moeten blijven.

Wat er aan voorafging

De reclamebelasting zou worden ingevoerd om het centrummanagement in de gemeente te kunnen bekostigen. Daar zou een organisatie voor opgetuigd worden met stichtingen, besturen, centrummanagers en werkgroepen. De gemeente heeft op verschillende manieren met belanghebbende ondernemers gesproken. Dat verliep deels via de kwartiermaker in Sint-Michielsgestel, deels via de ondernemersvereniging Sint-Michielsgestel, summier via de ondernemersvereniging Berlicum en incidenteel via de kwartiermaker in Berlicum, via een op een gesprekken. Gesprekken in Den Dungen zijn niet gevoerd en over Gemonde is het onduidelijk of daar gesprekken hebben plaatsgevonden. Regie op de communicatie vanuit de gemeente ontbrak volledig. Daarom was het draagvlak ook ver zoek.

Wat de VVD vindt

“Ten eerste vindt de VVD dat er een goede regie op het proces moet komen. Het is niet niets als er een nieuwe soort belasting wordt ingevoerd. Daar zijn wij als liberalen altijd heel kritisch op. Dat moet zorgvuldig gebeuren en er moet absoluut voldoende draagvlak voor zijn”, zegt Ytje van de Hulsbeek. Bovendien vindt de VVD het verstandig dat er één centrummanager komt om de kernen goed te verbinden. Ook moet er verbinding zijn met de ondernemersverenigingen want de hoeveelheid taken voor de centrummanager is heel uitgebreid. Zo uitgebreid zelfs dat de centrummanager ook een rol gaat spelen bij de organisatie van carnaval, Berlicum Vitaal, sport, oud en nieuw en bevrijdingsdag. De VVD vindt dat een centrummanager geen dorpsmanager moet worden.

 

Hoe gaat het verder?

De reclamebelasting is nog niet van de baan. Dat hoeft van de VVD ook niet. Maar dan moet er wel effectief centrummanagement tegenover staan. We gaan onze ondernemers de komende tijd vragen wat hun visie daarop is en of die overeenkomt met de visie van de VVD.  Als je wilt meedenken, kun je de fractie mailen via fractie@sintmichielsgestel.vvd.nl en als je lid wilt worden, kan dat via https://www.vvd.nl/word-lid/. Denk er maar eens over na.

 

Joost van der Steen, fractievoorzitter en Ytje van de Hulsbeek, raadslid.