De Gestelse VVD pleit voor het toegankelijk maken van duurzaam wonen voor alle inwoners in de gemeente

De gemeenteraad van Sint-Michielsgestel heeft afgelopen week de stimuleringslening voor duurzaam wonen vastgesteld. Het doel van deze lening is het mogelijk maken van het verduurzamen en levensloopbestendig maken van de woning. Dit kan worden gerealiseerd doormiddel van een gemeentelijk lening. Deze stimuleringslening is er voor particulieren, ondernemers en VVE’s.

De stimuleringslening moet voor iedereen toegankelijk zijn.

De Gestelde VVD moedigt het verduurzamen van woningen in onze gemeente aan. Echter pleit de VVD, in tegenstelling tot de andere partijen, voor een stimuleringslening voor iedereen waarbij er geen onderscheid wordt gemaakt in leeftijd of de hoogte van de WOZ-waarde van een woning. 

Momenteel is er een leeftijdsgrens verbonden aan het aanvragen van de stimuleringsregeling. Kort gezegd  komt het er op neer dat inwoners vanaf een bepaalde leeftijd geen aanspraak kunnen maken op de regeling. “Vanuit de VVD willen wij iedereen de kans geven om zijn/haar woning te verduurzamen. Wij vinden het dan ook heel bijzondere dat een specifieke doelgroep in de huidige situatie wordt uitgesloten. Zeker al je nagaat dat de woningen op de den duur ook weer worden verkocht aan de nieuwe generatie waardoor zij er ook weer profijt van hebben. Op deze manier zorg je ook voor een betere levensduur van woningen”, aldus  Joost van der Steen, fractievoorzitter van de VVD. “Daarnaast vinden wij het ook bijzonder jammer dat naast leeftijd, de regeling ook gekoppeld is aan de WOZ-waarde. Gezamenlijk moeten we zorgen voor een goed leefklimaat voor nu en in de toekomst. Zodoende dat wij het ook belangrijk vinden dat we gezamenlijk die verantwoordelijkheid pakken door onder andere onze woningen te verduurzamen. Dit staat los van een bepaalde WOZ-Waarde”.

De VVD betreurt het dat de overige partijen dit nog niet zo zien. Gelukkig heeft Wethouder Goossens een toezegging aan de VD kunnen doen waarbij de aanvragen doorlopend worden geavaleerd. Mocht blijken dat we nu toe vaak nee moeten verkopen, dan wordt er nogmaals gekeken naar de huidige regeling omtrent de lening. Laten we hopen dat de regeling op lange termijn voor iedereen toegankelijk wordt.