VVD: Volkspartij voor Vrijheid en Democratie

Het doet me wat om een week voor de verkiezingen te mogen schrijven namens de VVD. Schrijven in de aanloop naar vrije, democratische verkiezingen. Schrijven over wat we bereikt hebben en nog gaan bereiken de komende tijd. Het is allemaal zo betrekkelijk als in Oekraïne mensen moeten vrezen, vechten of vluchten voor hun leven

Vrijheid en democratie zijn voor ons vanzelfsprekend. De VVD heeft vijf liberale waarden die internationaal én lokaal gelden. Dat is ons kompas en daar kunnen jullie op vertrouwen. Wij vertalen die liberale waarden naar onze gemeentelijke samenleving. Dat doen we onafhankelijk van onze moederpartij in Den Haag. Vrijheid, verantwoordelijkheid en gelijkwaardigheid zijn drie van de vijf liberale waarden die heel goed bij onze dorpen passen.


Vrijheid

Ieder mens heeft recht op een zo groot mogelijke vrijheid. Om te zeggen wat, te geloven in of lief te hebben wie hij of zij wil. Gelukkig zijn onze vrijheden in Nederland goed geregeld. De vrijheden die wij lokaal bewaken, zijn die om te wonen, werken, ondernemen en vooral leven in een veilige omgeving met weinig regels. Daar hoort ook verkeersveiligheid bij en daarvoor moet structureel geld worden gereserveerd. Daar hebben we als Gestelse VVD in de afgelopen periode een flinke start mee gemaakt.

Verantwoordelijkheid

Vrijheid is onlosmakelijk verbonden met verantwoordelijkheid. Die verantwoordelijkheid is precies waarom wij onafhankelijk van “Den Haag” politiek bedrijven en mensen erbij betrekken. Onder andere bij de duurzaamheidsvisie en het bomenbeleidsplan heeft de VVD laten zien hoe dat kan. We vinden dat er een handboek participatie moet komen om die samenspraak goed te organiseren. Ook willen we dat er een jeugdgemeenteraad komt. Door meedoen ontstaat gedeelde verantwoordelijkheid en begrip voor elkaars ideeën.

Gelijkwaardigheid

Mensen zijn niet gelijk. Mensen zijn wel gelijkwaardig. Dat betekent dat de Gestelse VVD kiest voor gelijkwaardige dorpen met gelijkwaardige mensen. Dat versterken we door de gemeentelijke organisatie te richten op de gehele gemeente, zoals één centrummanager voor heel Sint-Michielsgestel. De gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders moeten dorpen gelijkwaardig behandelen. We hebben met Eric van den Dungen een wethouder geleverd van buiten de gemeente, onafhankelijker kun je ze niet krijgen. Maar we leveren op termijn net zo goed een onafhankelijke wethouder die in Sint-Michielsgestel of in een ander dorp woont, met gelijkwaardigheid hoog in het vaandel.

Stem voor vrijheid, verantwoordelijkheid en gelijkwaardigheid! Kies voor de Gestelse VVD.

 

Ytje van de Hulsbeek

VVD-lijsttrekker 2022