VVD stelt voor: #6 André Kivits

“Het is een voorrecht om in deze prachtige gemeente te mogen wonen, recreëren én werken. Het is onze gezamenlijke opdracht, als burger en gemeenteraadslid, dit in stand te houden en verder te verbeteren.” Dat vindt André Kivits, nummer 6 op de lijst van de Gestelse VVD.

De fraaie toegangsweg via de noordkant van Berlicum langs Landgoed de Wamberg werd vorig jaar door onze VVD-wethouder onderhanden genomen. Dit tot groot genoegen van de fietsers! Ik woon met mijn vrouw in het aanpalende, agrarische buitengebied. Een prachtige omgeving zoals er vele zijn onze gemeente. Deze gebieden moeten we koesteren: agrarische ondernemers staan immers aan de basis van onze voedselvoorziening en zij zijn belangrijk voor het landschapsbeheer. Boeren verdienen alle ondersteuning, zeker vanuit de politiek. Ook als recreatiegebied, veel Gestelnaren wandelen en fietsen er regelmatig, is het buitengebied belangrijk en zijn er vele ondernemers actief. Denk aan campings, horeca en maneges. Zij zorgen voor werkgelegenheid. Wet- en regelgeving zijn in ons aller belang, maar kunnen ook een remmende werking hebben. De juiste balans vinden is belangrijk en de VVD is daar sterk in.

In de afgelopen jaren heb ik als zzp-er vele bedrijven geholpen, bijvoorbeeld met het starten van een nieuwe bedrijfstak of met het samenvoegen van onderdelen of teams. Thans richt ik mij meer op organisaties in de non-profit sector, zoals de zorg en het onderwijs, met vergelijkbare opdrachten: hoe verbeter ik de samenwerking tussen partijen, hoe laat ik hen beter presteren?

Dit voorjaar richt ik met een aantal dorpsgenoten een Agrarische Coöporatie, een zogenaamde Herenboerderij op, die wij in de regio Berlicum-Rosmalen willen vestigen. Maximaal 200 dorpsgenoten kunnen straks lid worden van deze coöperatie. Het wordt eenzelfde Herenboerderij als die op Landgoed Wilhelminapark te Boxtel, waar vele Gestelnaren en Gemondenaren lid van zijn en wekelijks hun groenten, fruit en eieren ophalen.

Met deze ontwikkeling maken we het buitengebied mooier, doordat we als ‘klein gemengd boerenbedrijf’ aan kringlooplandbouw gaan doen en daarmee de biodiversiteit gaan verbeteren en de natuur verder ontwikkelen. Onze overheid stimuleert de overgang van traditionele landbouwproductie naar natuurinclusief of biologisch boeren en hiervoor hebben onze huidige traditionelere landbouwbedrijven ook veel belangstelling getoond. Het aantrekkelijker maken en houden van onze buitengebieden, voor zowel de landbouw als natuur en recreatie voor iedereen is voor mij een speerpunt. Daar wil ik me als gemeenteraadslid voor gaan inzetten. Stem 16 maart, stem VVD.