Lees hier het verkiezingsprogramma

Ook dit jaar zijn we er in geslaagd om een afgewogen verkiezingsprogramma samen te stellen, In de bijlage (onder aan deze pagina) is dat terug te vinden.

Een dynamisch Sint-Michielsgestel

De wereld verandert snel. Denk alleen maar eens aan de coronacrisis en de klimaatverandering, die beide hoog op de politieke agenda staan. Meer lokaal worden we meer geconfronteerd met de grote vraag naar woningen en leefbaarheid in onze dorpen.

Als VVD Sint-Michielsgestel willen we niet afwachten tot veranderingen en trends een feit zijn, maar juist in een zo vroeg mogelijk stadium erop inhaken. Hierbij spelen onze ondernemende inwoners een grote rol en is het dus niet alleen een taak van de overheid. De VVD Sint-Michielsgestel wil daarom dan ook samen met de inwoners werken aan een dynamisch Sint-Michielsgestel.


De VVD Sint-Michielsgestel vindt dat bedrijven, toeristen maar vooral de inwoners van Sint-Michielsgestel een toekomstbestendige gemeente verdienen. Sint-Michielsgestel is een hele mooie gemeente om in te wonen, werken en te recreëren en dit moet ook zo blijven.


De VVD Sint-Michielsgestel vindt het van belang dat de gemeente Sint-Michielsgestel zichtbaar wordt en dat Sint-Michielsgestel ‘op de kaart komt te staan’. Op deze manier creëren we een dynamische woon-, werk-, en leefomgeving voor Sint-Michielsgestel.


De VVD Sint-Michielsgestel heeft daarbij drie pijlers:

  • Een vitaal Sint-Michielsgestel;
  • Een veilig Sint-Michielsgestel;
  • Een toekomstgericht Sint-Michielsgestel

Het verkiezingsprogramma geeft inhoud aan deze drie pijlers. 


Een vitaal Sint-Michielsgestel 

Een levendige gemeenschap en een economisch gezonde gemeente zorgen voor een vitaal Sint-Michielsgestel. De VVD Sint-Michielsgestel vindt dat de gemeente ondernemers de ruimte moet geven om te ondernemen en ze niet gehinderd moeten worden met onnodige regelgeving; zodat ondernemers bijvoorbeeld zonder al te veel regelgeving terrassen kunnen uitbreiden. 

Om de centra in de dorpen te laten bruisen, moeten die veilig en aantrekkelijk zijn. De VVD Sint-Michielsgestel vindt dat samenwerking tussen ondernemers in een winkelgebied dit zeker bevordert. Samenwerken speelt ook een rol binnen recreatie en toerisme. Wanneer horeca, musea, sportverenigingen en persoonlijke initiatieven samenwerken, ontstaat er ontspanning en plezier voor alle leeftijdscategorieën. 

Om de gemeente Sint-Michielsgestel vitaal te houden is het belangrijk dat overheid, onderwijs en het bedrijfsleven nauw samenwerken om ervoor te zorgen dat er voldoende passende banen zijn. Bij een vitaal Sint-Michielsgestel hoort ook een financieel gezond Sint-Michielsgestel. De VVD Sint-Michielsgestel vindt het dan ook belangrijk dat de gemeente niet meer geld uitgeeft dan dat er binnenkomt en dat de OZB zo laag mogelijk gehouden moet worden. 


Een veilig Sint-Michielsgestel

De VVD Sint-Michielsgestel vindt het intrinsieke gevoel van veiligheid bij haar inwoners belangrijk. Dit gevoel van veiligheid ontstaat als de dorpen en de buurt groen, schoon en veilig zijn. Door samenwerking tussen gemeente en inwoners kan hieraan gewerkt worden; bijvoorbeeld door een gezamenlijke whatsapp-groep en korte lijnen vanuit de samenleving naar de overheidsinstanties.  

De VVD Sint-Michielsgestel vindt dat verkeersituaties veilig moeten zijn voor de voetganger, fiets en auto. Dat betekent dat er per dorp maatwerk geleverd moet worden.


Uiteraard willen we als VVD Sint-Michielsgestel dat iedereen veilig kan wonen, werken en verblijven. Daarom moet criminaliteit keihard aangepakt worden. De VVD Sint-Michielsgestel is er een voorstander van dat de kosten voor handhaving verhaald worden op diegenen, die deze kosten veroorzaken.


Een toekomstgericht Sint-Michieslsgestel

Om niet alleen naar het heden te kijken maar in te spelen op de behoeften van de toekomst, vindt de VVD Sint-Michielsgestel dat er toekomstbestendig én naar behoefte gebouwd moet worden. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan kangoeroewoningen, tiny houses en duurzame off-the-grid woningen.

Het klimaat verandert en daar moeten we met zijn allen wat aan doen. De VVD Sint-Michielsgestel wil het afkoppelen van regenwaterafvoer stimuleren en dit samen laten vallen met het vernieuwen van het rioolstelsel. De VVD Sint-Michielsgestel is voorstander van groene tuinen omdat dit, want dit helpt bij wateroverlast.

De VVD Sint-Michielsgestel wil zich uiteraard inzetten om verspilling aan te pakken. Dit kan gerealiseerd worden door middel van overheidsvoorlichting en het stimuleren van creatieve ideeën uit de samenleving, Ook scholen spelen een belangrijke rol. De VVD stimuleert hierbij praktijkgerichte aanpak. De gemeente Sint-Michielsgestel moet verduurzamen. De VVD Sint-Michielsgestel streeft naar een energieneutraal Sint-Michielsgestel in 2050.


Een dynamisch Sint-Michielsgestel

“Een dynamisch Sint-Michielsgestel” is de titel van het verkiezingsprogramma 2022 - 2026 van de VVD Sint-Michielsgestel. De VVD Sint-Michielsgestel wil zich dynamisch inzetten voor onze dorpen. Dat doen we met een team waarbinnen we veel nieuwe mensen mogen verwelkomen, die stuk voor stuk hun wortels in de samenleving van Sint-Michielsgestel hebben.


Ytje van de Hulsbeek-Visser

Lijsttrekker 2022