VVD pleit voor gelijk houden toeristenbelasting.

De Gestelse gemeenteraadsfractie van de VVD heeft op donderdagavond 9 december ervoor gepleit dat de toeristenbelasting voorlopig niet verhoogd wordt. Samen met PPA en DorpsGoed diende de VVD een wijzigingsvoorstel in. De liberalen stelden voor om de toeristenbelasting voor 2022 niet te verhogen. Ook stelde de VVD voor om beter en vooral ook op tijd te communiceren met de toeristische sector over de toeristenbelasting in 2023.

De toeristische sector is in deze covid-tijd fors getroffen. Het is volgens de VVD niet de bedoeling dat de ondernemers door de tarieven van de gemeente nog verder in de problemen komen. De verhoging zou maar liefst 33% zijn. Joost van der Steen, woordvoerder recreatie en toerisme betoogde dat het bovendien belangrijk is om de toeristenbelasting op tijd vast te stellen. Hierdoor kunnen de ondernemers de tarieven tijdig in hun prijsafspraken meenemen.

Communicatie met de sector is voor wat betreft de VVD essentieel. De VVD was door diverse ondernemers benaderd over de hoogte van het tarief maar ook over de communicatie vanuit de gemeente. De sector was verrast. Daarom heeft de VVD voorgesteld om in 2022 op tijd met de ondernemers in gesprek te gaan over de tarieven voor 2023. Op die wijze kan maatwerk geleverd worden en kunnen de toeristische ondernemers op tijd anticiperen op de nieuwe tarieven.

De wethouder financiĆ«n kon zich vinden in het voorstel van de VVD en nam het amendement over. Dat betekent dat hij in het eerste kwartaal van 2022 in gesprek gaat met de toeristische sector over de tarieven in 2023. Maar het belangrijkste is dat de tarieven in 2022 niet omhoog gaan. 

Het CDA stelde nog voor om de tarieven gewoon te verhogen en dan later te bezien of de tarieven verlaagd zouden kunnen worden. Daar was D66 het mee eens. Om helderheid te verkrijgen bracht Joost van der Steen het amendement toch in stemming. Het amendement werd breed gesteund. Van de eenentwintig raadsleden stemden bij de hoofdelijke stemming uiteindelijk slechts twee raadsleden tegen.