Geen windmolens in Sint-Michielsgestel tot 2030

De VVD heeft afgelopen donderdag samen met PPA en CDA een motie ingediend met de strekking dat er tot 2030 geen windmolens in Gestel gaan komen.

Geen windmolens in Gestel tot 2030

© Nico Prevoo

De VVD heeft afgelopen donderdag samen met PPA en CDA een motie ingediend met de strekking dat er tot 2030 geen windmolens in Gestel gaan komen. Dit hebben we om verschillende redenen gedaan:
  • De omwonenden van het Wilhelminapark en de inwoners van onze gemeente waren ongerust dat dit natuurgebied nog als enige zoeklocatie over bleef, door een besluit van 's-Hertogenbosch.
  • Al eerder hebben we geconcludeerd dat het onzinnig is om over iets te praten wat volgens de, door ons zelf, gestelde regels niet kan;
  • De discussie rondom de RES in juni zou anders volledig gekaapt worden door wind, terwijl wij over de alternatieven en de toekomst willen praten.

De zoeklocatie Wilhelminapark bleef over, doordat de Gemeenteraad van 's-Hertogenbosch afgelopen dinsdag besloten heeft dat er geen windmolens komen in de Kloosterstraat en langs het Maximakanaal. Hierdoor vallen deze locaties ook voor ons af. Aangezien dit afgelopen dinsdag gebeurde, was er urgentie om een uitspraak te hebben van de Raad van Gestel.

De Raad heeft met een ruime meerderheid ingestemd met onze motie, wat betekent dat er tot 2030 geen windmolens in Gestel komen!

Bijgevoegd is ook een persbericht dat de VVD samen met de PPA en de CDA heeft opgesteld en welke is gepubliceerd in De Brug.