Gemeente moet geen grote grondposities kopen, maar bouwen naar behoefte

Uit onderzoek van het Financieel Dagblad (oktober 2018) blijkt dat steeds meer gemeenten zelf grond aankopen. Betreffende gemeenten hopen door deze gekochte bouwlocaties beschikbaar te stellen, dat de nieuwbouw meer op gang komt. De komende jaren moeten er in Nederland namelijk 75.000 woningen per jaar bijkomen.

Maar zo geeft het Planbureau voor de Leefomgeving aan dat grondaankopen door de gemeente niet beslissend zijn voor het bouwtempo. Het is namelijk belangrijker dat gemeenten bestemmingsplannen maken en vergunningen verlenen. Hiervoor hoeft de gemeente niet per se meer grond te bezitten of aan te kopen.
Volgens het Planbureau voor de Leefomgeving, is het op dit moment geen goed idee om grootschalig grond aan te kopen op het hoogtepunt van de markt. Het financiƫle risico is namelijk te groot.
De Gestelse VVD is dan ook blij dat de gemeente Sint-Michielsgestel bewust zelf geen grote grondposities koopt, maar wel bezig is met ontwikkelingen in de toekomst. De VVD vindt dat er door de gemeente blijvend gekeken moet worden of de bestemmingsplannen en vergunningen goed (blijven)verlopen. Zo is een belangrijke vraag voor de toekomst of de bestemmingsplannen overeen komen met de visie die de gemeente heeft. De laatste jaren zijn er grote ontwikkelingen bij de herinrichting van het centrumplan (zowel in Sint-Michielsgestel als in Berlicum en de nieuwe plannen voor Den Dungen) en nieuwbouw plekken in de gemeente. Daarnaast wil de VVD dat er ook doorgepakt blijft worden met het goed verlenen van de bestemmingsplannen en vergunningen. Dit doorpakken is uitermate belangrijk, zo blijkt.
Wel is het zo dat de snelheid van de bouw ook afhangt van de beschikbaarheid van materialen en werknemers. Zo geeft het Planbureau voor de Leefomgeving aan dat als bouwbedrijven om wat voor reden dan ook niet kunnen of willen bouwen, dan heeft de gemeente daar geen invloed op.
Maar waar de gemeente dus wel invloed op heeft, is het bestemmingsplan. De gemeente Sint-Michielsgestel kan bepalen of dat er bijvoorbeeld op een plek sociale huurwoningen of midden(huur)woningen moeten komen. De Gestelse VVD is voor onze gemeente dan ook grote voorstander van bouwen naar behoefte. Er dienen betaalbare woningen gebouwd te worden, maar zeker ook woningen in het midden segment aangezien hier grote behoefte aan is. Hierbij vindt de VVD dat ook voor de sociale woningbouw gebouwd dient te worden, door te kijken naar de behoefte in de gemeente en niet naar het regionaal gemiddelde.