VVD over verkeersveiligheid

Tijdens de gemeenteraadsvergadering op donderdag 25 oktober werd de begroting besproken, waarbij verkeersveiligheid aan de orde kwam. In ons verkiezingsprogramma staat: “Samen moeten we er aan werken dat iedereen in een verkeersveilige omgeving kan leven, werken en naar school gaan”. We zijn verheugd dat het college voortvarend aan de slag gaat met het aanpakken van diverse onveilige locaties want de laatste jaren is daar te weinig aan gedaan.

Tijdens de gemeenteraadsvergadering op donderdag 25 oktober werd de begroting besproken, waarbij verkeersveiligheid aan de orde kwam. In ons verkiezingsprogramma staat: “Samen moeten we er aan werken dat iedereen in een verkeersveilige omgeving kan leven, werken en naar school gaan”. We zijn verheugd dat het college voortvarend aan de slag gaat met het aanpakken van diverse onveilige locaties want de laatste jaren is daar te weinig aan gedaan.

Met “samen” bedoelen we dat ook het gedrag van de verkeersdeelnemer een rol speelt. Het aanleggen van een drempel of een bochtje is niet altijd de beste oplossing en een onveilige situatie is niet altijd te wijten aan “de overheid”. De hele samenleving is verantwoordelijk voor een veilige verkeersomgeving. Educatie en communicatie spelen daarin een grote rol.

De VVD merkt steeds meer dat bij ontwikkelingen in onze gemeente niet gekeken wordt naar het aspect verkeer. Recentelijk is dit bijvoorbeeld gebleken bij de uitbreiding van de Jumbo in Den Dungen, de samenvoeging van twee voetbalclubs in Sint-Michielsgestel en de parkeerproblematiek in de Basket in Den Dungen door gebruikers van Sportclub Den Dungen. Hier blijkt duidelijk dat in het verleden door de toen verantwoordelijk projectwethouder niet of nauwelijks is nagedacht over de verkeersaspecten. Daarom wil de VVD dat bij plannen waarbij meer verkeer ontstaat, serieus gekeken wordt naar wat dat betekent voor de afwikkeling en de verkeersveiligheid. Verkeersmaatregelen moeten bovendien in de projectkosten worden opgenomen.

We hebben bij de begrotingsbehandeling van wethouder Bart van de Hulsbeek begrepen dat zéér binnenkort een maatregel getroffen wordt bij SCG’18. Wat dat precies wordt en wanneer dat exact is, vinden we minder van belang, dat is uitvoering. Raadsleden zijn niet van de afdeling planning en als liberalen vertikken we het om dergelijke technische vragen in een raadsvergadering te stellen. Dát het gebeurt en dat het zo spoedig mogelijk gebeurt, dat vinden we belangrijk.

We hebben afgelopen weekend met eigen ogen kunnen zien dat twee kruispunten op de Loofaert voorlopig verbeterd zijn, naar aanleiding van een dodelijk ongeluk. Daarom zijn we er verbaasd over dat raadsleden zich opwinden over het feit dat er maar niets gebeurt terwijl ze met eigen ogen hadden kunnen zien dat er gewerkt wordt.

VVD en CDA hebben in november 2017 aan de vorige wethouder oplossingssuggesties overhandigd voor de Berlicumse Hoogstraat. Wethouder Van den Dungen (D66) zei toen laconiek dat hij daar niets mee zou doen. Alles heeft dik een half jaar stilgelegen. Wethouder van de Hulsbeek (VVD) heeft het dossier in juli meteen opgepakt en in november komt er een informatieavond voor de omwonenden in Den Durpsherd. Helaas heeft dit tijd nodig, vanwege de impact die zo’n project heeft op de omgeving. Het kruispunt Hoogstraat – Fonteinkruid wordt daarin in definitieve vorm meegenomen en dat scheelt de belastingbetaler geld. De VVD noemt dat adequaat optreden.