VVD: trots op coalitieakkoord

De Gestelse VVD heeft de afgelopen maand deelgenomen aan de formatie van een nieuw college. Nico Prevoo, de nieuwe fractievoorzitter van de VVD en Bart van de Hulsbeek, beoogd wethouder, zijn trots op het resultaat. Er ligt een prachtig coalitieakkoord waarin economie en ecologie in balans aan bod komen. Veel partijen zullen zich in het akkoord kunnen vinden. De VVD legt graag uit waarom het akkoord voor de VVD een succes is.


Deelnemen aan de politiek doe je om namens je kiezers invloed te hebben op besluiten die de gemeenteraad neemt. De VVD doet dat vanuit een liberale blik op de samenleving. Hoe meer zetels je hebt, hoe meer invloed je hebt. Als je een wethouder kunt leveren, neem je ook deel aan het dagelijks bestuur. Daarmee heb je extra invloed op het liberaal gehalte van de te nemen besluiten in de komende vier jaar. Maar hoe beoordeel je nu of alles wat je in je verkiezingsprogramma hebt opgeschreven op een bevredigende manier wordt uitgevoerd? Daarvoor sluiten de nieuw collegepartijen een coalitieakkoord, ze leggen de hoofdlijnen van het beleid voor de komende vier jaar vast.

Onderhandelaars Prevoo en Van de Hulsbeek gebruikten in het proces vooral hun politieke kennis en ervaring. Maar je kunt niet zomaar naar je kiezers teruggaan met de opmerking: “we hebben het gevoel dat het wel lekker ging”. Daarom heeft Bart van de Hulsbeek een instrument gemaakt om aan de achterban uit te leggen wat het onderhandelresultaat was.

De VVD-commissie die het verkiezingsprogramma heeft opgesteld, heeft bij de ongeveer tachtig programmapunten aangegeven hoe belangrijk die waren. Een voorbeeld: de VVD vindt betaalbare woningen een belangrijk issue. We vinden het bouwen van betaalbare woningen letterlijk terug in het collegeakkoord. In dit geval scoorde het issue acht punten in de categorie “fijne leefomgeving”. Deze categorie telt relatief zwaar mee voor het totaal, zoals in de taartgrafiek te zien is. Voor elke categorie is afgesproken hoeveel punten er minimaal gehaald moeten worden om tevreden te zijn. In het staafdiagram is te zien dat alle doelen gehaald zijn.

Hoe gaat de VVD hier nu verder mee om? De wethouders, waarvan Bart van de Hulsbeek er hoogstwaarschijnlijk een wordt, zorgen ervoor dat het coalitieakkoord verder uitgewerkt wordt. Volksvertegenwoordigers Nico Prevoo en Joost van der Steen zien er in de gemeenteraad op toe dat de plannen de komende vier jaar worden uitgevoerd zoals in het akkoord is afgesproken.