Gestelse VVD verheugd met coalitieakkoord!

Op 25 april presenteerde de nieuwe coalitie het coalitieakkoord 2018-2022. Bart van de Hulsbeek zal namens de Gestelse VVD als wethouder functioneren, met de portefeuilles duurzaamheid, mobiliteit, water en jeugdzorg. De fractie van de Gestelse VVD is erg verheugd en tevreden met het coalitieakkoord, waarin zij veel items van de VVD terugvindt. De nieuwe coalitie gaat aan de slag met als motto “Verantwoordelijkheid nemen waar het moet, ruimte geven waar het kan”.

Het college heeft vier thema’s hoog op de agenda staan: duurzaamheid, leefbaarheid, sociaal domein en burgerparticipatie. Deze vier thema’s zullen door alle portefeuilles heen lopen, waarbij één coördinerend wethouder per thema is gedefinieerd. Voor het thema duurzaamheid is dit Bart van de Hulsbeek.

Daarnaast zal Bart ook het thema mobiliteit, verkeer en vervoer onder zijn hoede hebben. Hierbij zullen knelpunten de komende jaren geïnventariseerd en aangepakt worden samen met de inwoners. Waarbij op zeer korte termijn de Hoogstraat/Fonteinkruid in Berlicum aan de beurt is. Daarnaast zal in overleg met Sportclub Den Dungen en omwonenden gekeken worden naar maatregelen om de parkeeroverlast bij het Sportpark op te lossen.

Financiën is voor de VVD altijd een belangrijke punt. Het huishoudboekje van de gemeente moet op orde zijn. Waarbij we de komende jaren een verlaging in de lasten zullen zien, doordat de hondenbelasting volledig afgeschaft wordt en de OZB vanaf 2020 niet geïndexeerd zal worden. Hierdoor wordt onze gemeente nog aantrekkelijker voor inwoners en bedrijven.

Bart van de Hulsbeek heeft er zin in om deze taak op te pakken: “Daadwerkelijk aan de knoppen zitten en verantwoordelijkheid nemen is mooi. Het is ook goed dat dit nu gerealiseerd gaat worden met de VVD. Ik heb zin in de komende vier jaar om samen met mijn collega’s Ed, Lianne en Peter er tegenaan te gaan en onze nieuwe koers uit te zetten en te realiseren.”.

De Gestelse VVD heeft vertrouwen in dit nieuwe college en coalitieakkoord en heeft daarom in volle overtuiging het akkoord ondertekend. Nico Prevoo (fractievoorzitter): “De afgelopen weken hebben we in een goede sfeer en samenwerking met de PPA en het CDA samengewerkt. Wij hebben er zin en we gaan het gewoon doen! De doelstelling dat er nog veel ruimte blijft voor de inwoners, bedrijven, verenigingen, instellingen of onze collega-politieke partijen is ook goed naar voren gekomen. Een dichtgetimmerd akkoord is niet meer van deze tijd.”.


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie: Nico Prevoo, mail@nicoprevoo.nl, 0653960746