Onze nr. 2 Nico Prevoo over financiën

De Gestelse VVD is voor een deugdelijke financiële huishouding van de gemeente. De inkomsten en uitgaven van de gemeente moeten met elkaar in lijn liggen. De inkomsten van de gemeente bepalen wat de uitgaven zullen zijn, niet andersom. Dit moet elk huishouden doen, de gemeente dus ook.

De OZB wordt vaak gebruikt als melkkoe, ook in onze gemeente. De OZB is de afgelopen jaren exorbitant gestegen (met ruim 30%!), dankzij de partijen in de coalitie (PPA, Gestelse Coalitie en D66). Dit betekent voor een huishouden die in een woning wonen van € 200.000, toch al snel € 50 op jaarbasis! Uitgangspunt voor de Gestelse VVD is dat de OZB omlaag gaat, waarbij actief gekeken wordt naar andere, slimmere inkomstenbronnen dan belasting. Om de begroting sluitend te krijgen beantwoorden wij de volgende vragen:

  1. Moeten we al het beleid dat we uitvoeren nog wel uitvoeren? (afschaffen van taken c.q. bezuinigen)
  2. Moeten we het beleid op de wijze uitvoeren zoals we het nu doen? (beoordelen van effectiviteit en efficiency)
  3. Welk oud beleid kan verwijderd of aangepast worden om nieuw beleid te kunnen bekostigen en implementeren? (oud voor nieuw)

Als de OZB is verlaagd is ons uitgangspunt dat indien de WOZ waarde van de woningen of bedrijfspanden stijgt, het tarief van de OZB zal dalen. Daarnaast zal na de verlaging de OZB enkel verhoogd worden met een inflatiecorrectie.

De hondenbelasting zal bij de VVD afgeschaft worden. Dit willen we al jaren en blijkt ook uit ons stemgedrag (in tegenstelling tot de PPA die volgens het Kiescompas dit wil wijzigen, maar dit niet in haar verkiezingsprogramma heeft staan). Het is absurd dat er belasting wordt geheven op het houden van een dier, waarbij dan ook nog specifiek maar één diersoort.

De gemeentebegroting moet publieksvriendelijk opgesteld worden. Hierbij is het uitgangspunt dat de burger kan volgen waar hun belasting aan uitgegeven wordt. Daarnaast zullen we een dashboard ontwikkelen, waarbij de burger inzicht krijgt in de realisatie versus de begroting gedurende het jaar. De gemeente moeten open en transparant zijn over haar boekhouding. Dit alles zal ontsloten gaan worden via de website van de gemeente.

De Gestelse VVD heeft in de persoon van Nico Prevoo een expert op het gebied van financiën. Als registeraccountant, actief in het MKB, is hij iedere dag bezig met klanten om inkomsten en uitgaven in lijn met elkaar te brengen. Dat wil Nico óók voor de Gestelse samenleving doen.