VVD dolblij met “Nieuwe Huif"

Op 7 december 2017 stemde de Gestelse gemeenteraad in met het verhuizen van de Huif naar het gemeentehuis. Een plan waarvoor de VVD zich jarenlang hard heeft gemaakt, is weer een fase verder. Als sinds de tijd dat Harrij Meijs fractievoorzitter was, is bekend dat het gemeentehuis voldoende ruimte heeft en de Huif aan vernieuwing toe was. Een plus een is twee.

Dit vinden we vreemd

De Gestelse Coalitie schreef op 14 december in De Brug “helaas gaven veel partijen, toen het aankwam op de bouw van De Huif, niet thuis”. Niet waar! Een meerderheid van de raad heeft altijd gevonden dat de Huif vernieuwd moest worden. Alleen over de manier waarop was men het niet eens. De Gestelse Coalitie heeft een verkiezingsbelofte gebroken: de belofte dat de Huif op dezelfde plaats opnieuw gebouwd zou worden, voor zes miljoen.

Wat vonden wij?

VVD-er Harrij Meijs vond eind jaren negentig al dat de nieuwbouw van het gemeentehuis te groot zou worden en hij vond een tiental jaar geleden dat er écht iets moest gebeuren met de Huif. Een logische combinatie lag voor de hand en VVD-ster Annebeth Wilton opperde in de periode 2010 – 2014 om te onderzoeken of de Huif in het gemeentehuis kon worden gehuisvest. Op die lijn heeft Bart van de Hulsbeek het VVD-beleid in de nu bijna afgelopen raadsperiode voortgezet. Consistent!

De VVD is trots

De VVD is trots op alle mensen die bij het plan betrokken waren. Alle verenigingen, alle vrijwilligers, de maatschappelijke organisaties, iedereen die een aandeel heeft geleverd aan het tot stand komen van de Huif in het gemeentehuis. En in plaats van zes miljoen voor de oorspronkelijke nieuwbouw (waar De Gestelse Coalitie zo ontzettend voor was), geven we nu nog geen vier miljoen uit. Regeren is vooruitzien, de VVD let wél op de centjes.

Eén dingetje

Dan nog even één dingetje; de VVD voorziet dat de capaciteit van de Nieuwe Huif onvoldoende gaat worden voor alle verenigingen en dat er binnen niet al te lange tijd nieuwe keuzes gemaakt moeten worden. Op advies van raadskandidaat Ytje van de Hulsbeek heeft de VVD voor de tweede keer een motie ingediend met het voorstel om eens te bekijken of de gemeenteraad op een andere locatie kan gaan vergaderen. Deze motie is door alle partijen verworpen. De tijd zal uitwijzen hoe ver de VVD de tijd vooruit was op 7 december 2017.