VVD: gemeente moet met Jan Vink meedenken

De Jan Vink Stichting is een sympathieke groep Gestelse mensen. Zo’n vijftig vrijwilligers werken samen om in een kringloopwinkel aan de Genenberg van alles te verkopen aan mensen die het minder breed hebben. Met het verdiende geld worden in Indonesië projecten gefinancierd, voor kinderen met een handicap en mensen die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Kandidaat raadslid Gerard Verheij (VVD) uit Den Dungen bezocht de stichting.

De stichting houdt z’n eigen broek op, zonder subsidies en laat zien hoe we samen kunnen leven in onze gemeente. Mensen die afhankelijk zijn van de voedselbank kunnen bijvoorbeeld gratis in de kringloopwinkel shoppen. “Schitterend”, zegt de VVD in Sint-Michielsgestel. De gemeente moet zo’n club enthousiast ondersteunen, zou je zeggen.

Regels zijn regels.

De Kringloopwinkel is succesvol. Het is druk. De buurman heeft er last van. De winkel ligt in het buitengebied en volgens het bestemmingsplan mag op die plek maximaal 200 m2 gebruikt worden voor een winkel. De buurman vraagt de gemeente om te handhaven. De gemeente, die de winkel van 350 m2 jarenlang gedoogd heeft, moet dat doen. Zo zijn de regels. In het bestemmingsplan voor het buitengebied is de grens vastgesteld op 200 m2. Genoeg voor boerderijen om in een winkeltje asperges, aardbeien, vlees, kaas of groente te verkopen. Te weinig voor een grote winkel. Zou het de bedoeling van de regel zijn geweest om een succesvolle kringloopwinkel uit het buitengebied te weren? Waarschijnlijk niet.

Wat zijn de opties?

De Jan Vink Kringloopwinkel groeit en is bovendien maatschappelijk belangrijk. Wij liberalen willen dit soort initiatieven aanmoedigen. De gemeente moet niet beknotten, maar succesvolle ondernemingen juist ruimte bieden. We vinden echter ook dat regels gehandhaafd moeten worden. Als de Jan Vink stichting krimpt dan kan ze op de huidige locatie blijven. Maar dan zal de buurman overlast blijven houden. Dan liever verhuizen? Dat kan dan naar het buitengebied, of naar één van onze kernen.

De VVD vindt

De VVD vindt dat de gemeente constructief moet meedenken met de Jan Vink stichting. Verhuizen naar een plek waar de Kringloopwinkel past in de huidige omvang, of een vergunning verlenen voor de benodigde vierkante meters elders in het buitengebied. Wie een geschikte locatie weet, roepen we op zich te melden. Laten we mensen en kernen verbinden en onze ondernemende burgers ondersteunen! De VVD gaat de wethouder vragen om constructief mee te denken.